Ochranná známka

BRUMLA je ochranná známka společnosti Brumla.cz s.r.o. registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 340772 dne 24.9.2014.

Osvědčení o zápisu ochranné známky najdete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví nebo ve formátu PDF zde.