Vrácení oblečení v zákonné lhůtě a reklamace

1) V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel online second handu Brumla.cz nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto zboží bez udání důvodu vrátit.

2) Vracené oblečení však musí být ve zcela původním stavu (neprané a nežehlené), v ideálním případě označeno původní identifikační etiketou s kódem zboží (děkujeme předem - velmi nám tím usnadníte práci s reklamovanou položkou).

3) Před odesláním zásilky s vraceným oblečením je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit. Nejlépe elektronickým formulářem na www.brumla.cz/vracim nebo zasláním dodacího listu s vyznačenými vracenými položkami.

4) Nakupující odešle vracené oblečení na adresu sídla prodejce - BRUMLA.CZ, Pražská 126/A4 (Areál V lázních), Benešov u Prahy, 256 01.

Zákazníci ze Slovenska zasílají zboží na slovenskou adresu - FROGMAN s.r.o., ID Brumla – 449, P.O.BOX 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín.

Nevyhovující oblečení nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

5) Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

  • zápočtem do následující objednávce - hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší budoucí nebo stávající objednávky
  • dobropisem - vrácením hodnoty vraceného zboží na účet do 7 dnů od obdržení daného zboží

6) Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 1500Kč nebo 100 Eur, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.

7) Veškeré náklady spojené s reklamací hradí nakupující.

8) V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

9) Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Kompletní obchodní podmínky

Oznámení vrácení zboží